Sınai Gazlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları-2

1. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi yanıcı ve korozif olmayan, az toksik ve yakıcı özelliktedir?

2. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi az toksik, korozif olmayan ve yanıcı özelliktedir?

I. Hidrojen

II. Asetilen

III. Azot

IV. Arsin

3. Yukarıdaki kimyevi gazlardan hangisi/hangileri az toksik, korozif olmayan ve yanıcı özelliktedir?

4. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi yanıcı, toksik ve korozif özelliktedir?

5. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi yanıcı olmayan, yakıcı, toksik ve/veya korozif özelliktedir?

6. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi kendiliğinden tutuşabilme özelliğine sahiptir?

7. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi çok toksik özellikte bir gazdır?

I. Argon II. Asetilen III. Karbondioksit IV. Amin V. Hidrojen klorür VI. Silan VII. Merkaptan

8. Yukarıdaki kimyevi gaz çiftlerinden hangileri birlikte depolanamaz?

9. Aşağıdaki kimyevi gaz çiftlerinden hangisi birlikte depolanabilir.

10. Karbondioksit gazı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?