Sınai Gazlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları-1

1. Aşağıdakilerden hangisi inert gazlardan birisidir?

2. Aşağıdakilerden hangisi karışım gazı değildir?

3. Kimyasal ve metal üretimi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ısıl işlemlerde kullanılan, inert bir atmosfer (kimyasal tepkime oluşturmayan koruyucu atmosfer, nötr atmosfer) oluşturmak için tercih edilen renksiz, kokusuz ve atmosferin %78’ ni oluşturan gaz hangisidir?

4. MIG/MAG ve TIG kaynak uygulamalarında başta olmak üzere sanayinin çeşitli alanlarında kullanılan, inert bir atmosfer oluşturmak için tercih edilen, alüminyum ve alüminyum alaşımları ile kaynak işlerinde kullanılan koruyucu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5. Aşağıdakilerden hangi gaz veya gaz karışımı tek başına kaynak işlemlerinde koruyucu gaz olarak kullanılmaz?

I. Helyum

II. Argon

III. Karbondioksit

IV. Asetilen

6. Yukarıdaki gazlardan hangileri veya bunların karışımları kaynak uygulamalarında koruyucu gaz olarak kullanılmaktadır.

7. Renksiz, sarımsak kokulu, şiddetli yanıcı, havadan hafif, zehirli etkisi olmayan fakat havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yaratabilecek, ve karpitin su ile reaksiyonundan elde edilen gaz aşağıdakilerden hangisidir?

8. Daha çok enerji ihtiacını karşılamak için kullanılan, havadan ağır ve bütan ile propanın karışımından oluşan sıvılaştırılmış petrol gazı aşağıdakilerden hangisidir?

9. Yanıcı ve parlayıcı olmayan, renksiz ve süper iletken özelliğinin yanı sıra tüm elementler içerisinde en düşük erime ve kaynama sıcaklığına sahip metal imalatı ve kaynak uygulamalarında koruyucu gaz olarak kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

10. Havadan ağır, renksiz ve kokusuz olan, atmosferik basınçta katı hale dönüştürülebilen, basınç altında ise sıvı olarak bulunan, kimyasal olarak asidik özellik gösteren, suda çözünebilen, kaynak işlerinde koruyucu gaz olarak kullanılmasının yanı sıra yanmayı desteklemediği için yangın söndürme sistemlerinde de kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?