Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Soruları-4

1. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıdaki işaret hangi bilgi ve talimatı belirtmek için kullanılır?

2. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; emredici işaretlerinde mavi kısımlar işaret alanının en az % kaçını kapsayacaktır?

3. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıdaki işaret hangi bilgi ve talimatı belirtmek için kullanılır?

4. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıdaki işaret hangi bilgi ve talimatı belirtmek için kullanılır?

5. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıdaki işaret hangi bilgi ve talimatı belirtmek için kullanılır?

6. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıdaki işaret hangi bilgi ve talimatı belirtmek için kullanılır?

7. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıdaki işaret hangi bilgi ve talimatı belirtmek için kullanılır?

8. Kaldırma araçlarıyla yapılan işlemlerde sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden hangi renk şeritleri ile işaretlenir?

I. Daire biçiminde olabilirler

II. Dikdörtgen biçiminde olabilirler

III. Zemin rengi mavidir

IV. Piktogram rengi beyazdır

V. Zemin rengi yeşildir

10. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; yukarıdakilerden hangileri emredici işaretlerin temel nitelikleri arasında yer almaz?