Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Soruları-1

1. Aşağıdakilerden hangisinde Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümleri uygulanabilir?

2.Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işarete ne denir?

3. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işarete ne denir?

4. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekle ne denir?

5. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarete ne denir?

I. İşaret levhası

II. Güvenlik rengi

III. Işıklı işaret

IV. Sesli sinyal

V. El işaretleri

6. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde yukarıdakilerden hangisi kullanılabilir?

I. Işıklı işaret ile sesli sinyal

II. Işıklı işaret ile sözlü iletişim

III. El işaretleri ile sözlü iletişim

7. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; yukarıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılabilir?

8. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; “Dikkatli ol, önlem al, kontrol et” anlamlamlarında talimat ve bilgi veren uyarı işaretleri hangi renkte olurlar?

9. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; “Tehlikeli hareket veya davranış” anlamlamlarında talimat ve bilgi veren yasak işaretleri hangi renkte olurlar?

10. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine göre; “Özel bir davranış ya da eylemi veya kişisel koruyucu donanım kullanılması” anlamlamlarında talimat ve bilgi veren zorunluluk işaretleri hangi renkte olurlar?