İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Soruları-1

1. İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hangi husus dikkate alınarak belirlenmez?

2. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. 9 çalışanı bulunan, Az Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele konularında görevlendirilecek destek elemanı sayısına ilişkin aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

4. 41 çalışanın bulunduğu, tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde en az kaç tane arama, kurtarma ve tahliye konularında uygun donanıma sahip ve özel eğitimli çalışan, destek elemanı olarak görevlendirir?

5. 152 çalışanın bulunduğu az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde en az kaç tane yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve özel eğitimli çalışan, destek elemanı olarak görevlendirir?

6. Acil durum planının dokümante edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7. Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az kaç defa olmak üzere tatbikat yapılır?

8. Belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişiklikler meydana gelmese dahi çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde acil durum planı kaç yılda bir yenilenir?

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. 92 çalışanın istihdam edildiği çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?