İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Soruları – 1

1. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri aşağıdaki hangi işlerde/işyerlerinde uygulanabilir?

2. EN 12464-1 : 2013 Standardına göre işyerlerinde çalışanların kullanmakta oldukları tuvalet, duş ve lavabolar ile soyunma yerlerinde en az kaç lux aydınlatma sağlanmalıdır?

3. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4. EN 12464-1 : 2013 Standardına Göre işyerlerinde çalışanların kullanmakta oldukları ilk yardım ve revir odalarında en az kaç lux aydınlatma sağlanmalıdır?

5. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarından birisi değildir?

6. Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarından birisi değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarından birisi değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisi hangisi işyeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari aydınlatma şartlarından birisi değildir?

10.Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya ……. ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru ifadelendirilmiş olur?