İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Soruları – 1

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere hangi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulur?

2. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasına ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?

3. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasında aşağıdaki kişilerden hangisinin yer alması beklenmez?

4. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun başkanı ve sekreteri kimdir?

5. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreterya işlerini kim yürütür?

6. İşveren tarafından kurulun üyelerine ve yedeklerine verilen eğitimlerde; eğitim konularından hangisi yer almaz?

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevleri arasında yer almaz?

8. İşyerlerinde oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları kaç ayda en az kaç kez toplanır?

9. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının ayda en az bir kere toplanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak tehlikeli işyerlerinde bu süreyi kaç ay olarak belirleyebilir?

10. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının ayda en az bir kere toplanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak az tehlikeli işyerlerinde bu süreyi kaç ay olarak belirleyebilir?

11. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışma usulllerine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?