İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Soruları-2

1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defter hangi kurum veya kuruluşlar tarafından onaylanır?

2. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulma şartı hangisidir?

3. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinde kaç metrekareden az olmayacak şekilde bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulunur?

I. Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi

II. Kısmı süreli iş sözleşmesiyle çalışan A sınıfı en az bir iş güvenliği uzmanı

III. Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir iş güvenliği uzmanı

IV. Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir diğer sağlık personeli

V. Kısmı süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi

4. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangilerinin ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için istihdamı zorunludur.

5. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinde kaç metrekareden az olmayacak şekilde bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur?

6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve sözleşmelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren; İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına kaç metrekareden az olmayacak şekilde kaç adet oda temin etmekle yükümlüdür?

8. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kaç metrekareden az olmayacak şekilde işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulundurulur?

9. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kaç metrekareden az olmayacak şekilde işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere ilkyardım ve acil müdahale odası bulundurulur?

10. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kaç metrekareden az olmayacak şekilde iş güvenliği uzmanı odaları bulundurulur?