İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORULARI- 6331 / 5

1.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin belirli konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu konulardan birisi değildir?

2.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi çalışanların yükümlülüklerinden birisi değildir?

3.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışan temsilcisinin görevlendirilmesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışan temsilcisinin görevlendirilmesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre ….. ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve …… aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Bu durumda boşluklara hangi değerler gelmelidir?

6.Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde; işyerinin çalışan sayısı aşağıdakilerden hangisi veya hangileri olması durumunda işveren, iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur.

I. 25 çalışan

II. 49 çalışan

III. 50 çalışan

IV. 101 çalışan

8.Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 55 çalışanla yapılacak bir işin 17.04.2017-30.09.2017 tarihleri arasında sürmesi halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre doğru bir ifade olur?

9.Tehlikeli sınıfta yer alan, 9 çalışanın bulunduğu ve 6 ay 11 gün sürecek işlerin yapıldığı bir işyeri için 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

10.Bir işyerinde 500 çalışan istihdam edilmesi halinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre en az kaç tane çalışan temsilcisi görevlendirilmiş olması gerekir?