İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sorular 2

1. “Kumanda cihazları .....haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz.”Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

2. Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;

Correct! Wrong!

I. Çalışanlara çarpması,

Correct! Wrong!

II. Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,

Correct! Wrong!

III. İstem dışı kurtulması, riskini azaltacak şekilde tesis edilir.

Correct! Wrong!

İfadelerinden hangisi / hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında alınacak önlemler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

4. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin gözetimi altında yapılamaz?

Correct! Wrong!

5. “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .....katı ile ve .... yılı aşmayan sürelerle yapılır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

6. Sıvılaştırılmış gaz tanklarının (LPG, ve benzeri) periyodik kontrol süresi(azami süre) kaç yıldır?

Correct! Wrong!

7. “Periyodik kontrol süreleri API 510 standartı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün .... ve her halükarda ..... yılı aşmaması gerekir. “ Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

8. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az kaç katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur?

Correct! Wrong!

9. Standartlarda süre belirilmemişse yapı iskelelerinde periyodik kontrol süresi (azami süre) kaç ay / yıldır?

Correct! Wrong!

10. “Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az ….. kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir