İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Soruları-2

1.Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinin acil durum planının hazırlanış tarihi 21.04.2017 ise en geç hangi tarihte acil durum planı yenilenmelidir.

2. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işverenin yükümlülüğüne ilişkin hangi ifade yanlıştır.

3. 10 çalışanın istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4. Toplam 301 çalışanın istihdam edildiği çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde; 4 çalışan yangınla mücadele konularında destek elemanı olarak görevlendirilmişse İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kaç çalışan daha yangınla mücadele konularında görevlendirilmelidir?

Tehlikeli sınıfta yer alan bir A firmasında toplamda 81 çalışan istihdam edilmektedir. Bu A firmasına; müşterisi olduğu B firmasından her hafta Pazartesi ve Salı günleri iki B firması çalışanı işleri gereği gelmektedir.

5.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre yanlıştır?

6. Acil durum planında yer alan işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren krokide aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

7. Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinin acil durum planının hazırlanış tarihi 21.04.2017 ise en geç hangi tarihte acil durum planı yenilenmelidir.

8. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde işveren gereğinden fazla görevlendirme yapmamak kaydıyla(asgari yeter sayısı); 4 çalışanı arama, kurtarma ve tahliye konularında ve 9 çalışanı ise ilkyardım konularında destek elemanı olarak görevlendirmiş ise bu işyerinde çalışan sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

9.İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10. Toplamda bir çalışanın istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?