Kıdem Tazminatı Hesaplama Motoru

 • İşe Giriş Tarihi
 • İşten Çıkış Tarihi
 • Son Günlük Brüt Ücret
 • Yıllık İkramiye Ödemesi
 • Yıllık Devamlılık arz eden prim
 • Günlük ayni yemek yardımı veya yemek parası
 • Günlük servis veya yol parası
 • Yıllık Toplam Bayram Parası Ödemesi
 • Ramazan Yardımı
 • Yıllık Giyecek Yardımı
 • Aylık Konut Yardımı veya Kira Parası
 • Aylık Elektrik, Su ve Doğalgaz Yardımı
 • Yıllık Ayni Eğitim Yardımı veya Eğitim Yardımı Parası
 • Yıllık Özel Sağlık Sigortası veya Hayat Sigortası Tutarı
 • Ağır Vasıta ve Tır Şoförlerine Verilen Yıllık Yol Primi
 • Aylık Kasa Tazminatı
 • Aylık Çocuk Parası
 • Aylık Aile Yardımı
 • Yıllık Temettü Ödemesi
 • Aylık Yabancı Dil Tazminatı
 • Çalıştığı Gün Sayısı
 • 0
 • Tazminata Esas Günlük Brüt Ücret
 • 0.00 TL
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • 0.00 TL
 • Brüt Kıdem Tazminatı
 • 0.00 TL
 • Damga Vergisi
 • 0.00 TL
 • Net Kıdem Tazminatı
 • 0.00 TL

×