KANUNLAR

AnayasaWORD
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında KanunWORD
Bilgi Edinme Hakkı KanunuWORD
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında KanunWORD
Çevre KanunuWORD
Çocuk Koruma KanunuWORD
Deniz İş KanunuWORD
Dernekler KanunuWORD
Devlet Memurları KanunuWORD
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair KanunWORD
Elektronik İmza KanunuWORD
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik KanunWORD
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları KanunuWORD
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)WORD
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair KanunWORD
Harcırah KanunuWORD
İdari Yargılama Usulü KanunuWORD
İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali)WORD
İş Kanunu (4857)WORD
İş Mahkemeleri KanunuWORD
İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuWORD
İşsizlik Sigortası KanunuWORD
Kabahatler KanunuWORD
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında KanunWORD
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme KanunuWORD
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında KanunWORD
Maden KanunuWORD
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele KanunuWORD
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında KanunWORD
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)WORD
Mesleki Yeterlilik Kurumu KanunuWORD
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında KanunWORD
Öğle Dinlenmesi KanunuWORD
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair KanunWORD
Özel Öğretim Kurumları KanunuWORD
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında KanunWORD
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi KanunuWORD
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuWORD
Sosyal Güvenlik Kurumu KanunuWORD
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali)WORD
Tarım Sigortaları KanunuWORD
Tebligat KanunuWORD
Tüketicinin Korunması Hakkında KanunWORD
Türk Borçlar KanunuWORD
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında KanunWORD
Türkiye İş Kurumu KanunuWORD
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında KanunWORD
Uluslararası İşgücü KanunuWORD
Umumi Hıfzıssıhha KanunuWORD
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair KanunWORD
Yapı Denetimi Hakkında KanunWORD