İşe İade Davası Sonrası Kıdem Tazminatı

işe iade davası sonrası kıdem tazminatı

İş sözleşmeleri 1475 Sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen nedenlerle sona eren işçiler en az bir yıl çalışmış olmak koşuluyla kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatına hak kazanma şartları Kıdem Tazminatına Nasıl Hak Kazanılır başlıklı yazımızda incelenmiştir. Bu yazımızda işe iade davası sonrası kıdem tazminatı konusu incelenecektir.

İşe İade Davası Açan Bir İşçi Kıdem Tazminatı Talep Edebilir mi?

İşe iade davası açan bir işçi aynı zamanda kıdem tazminatı talebini içeren bir dava açmışsa, işe iade davası sonuçlanana kadar kıdem tazminatı talebi görüşülmez ve işe iade davası bekletici mesele yapılır. Zira kıdem tazminatı işe iade davasının sonucuna göre değişebilmektedir.[1]

Eğer işçinin işe iade talebi reddedilirse veya işe iade talebi kabul edilmesine rağmen işçi işe başlamak için işverene başvuruda bulunmazsa kıdem tazminatı davasının görüşülmesine devam edilir. Ancak işe iade talebi kabul edilir ve işçi işe başlamak için işverene başvuruda bulunursa kıdem tazminatı talebi reddedilir. [2]

İşveren, başvurusuna rağmen işçiyi işe başlatmazsa iş sözleşmesi işe başlatmama tarihinde feshedilmiş sayılacağından kıdem tazminatının talebiyle ilgili yeni bir dava açılmalıdır.

İşe İade Talebi Kabul Edilir ve İşçi İşe Başlarsa Ödenen Kıdem Tazminatına Ne Olur?

İşe iade talebi kabul edilir ve işçi işe başlarsa yapılan fesih geçersiz sayılacağından kıdem tazminatı ortaya çıkmaz. Ancak geçersiz sayılan fesih sırasında işçiye kıdem tazminatı ödenmişse ödenen tutar dört aya kadar doğmuş boşta geçen süre ücretinden mahsup edilir.

Başvurusuna Rağmen İşe Başlatılmayan İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşe iadesine karar verilen işçi on işgünü içinde başvurmasına rağmen işverence işe başlatılmazsa işe başlatmama tarihi fesih tarihi olarak kabul edilir. Dolayısıyla kıdem tazminatına esas ücret işçinin işe başlatılmadığı tarihteki muhtemel ücretidir. Ayrıca dört aya kadar doğmuş boşta geçen süre için işçiye ücret ödeneceğinden bu süre işçinin hizmet süresine eklenir. Dolayısıyla geçersiz sayılan fesih sırasında işçiye kıdem tazminatı ödenmiş olsa bile dört ay için fark kıdem tazminatı alacağı ortaya çıkar. Ayrıca işe iade davası sonrası kıdem tazminatı tavanı işçinin işe başlatılmadığı tarihe göre belirlenir.[3]

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay 22. H.D. 05.02.2019 gün, 2017/19770 E, 2019/2375 K.

[2] Yargıtay 9. H.D. 25.01.2018 gün, 2015/15817 E, 2018/1232 K.

[3] Yargıtay 9. H.D. 13.03.2019 gün, 2015/33029 E, 2019/5614 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir