Boşta Geçen Süre Ücreti Hakkında Her Şey

boşta geçen süre ücreti

İşe iade davasında feshin geçersizliğine karar verilirse işçiye kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş ücret ve diğer hakları ödenir. Söz konusu ödemeye boşta geçen süre ücreti adı verilir. Aynı şekilde taraflar işçinin işe başlatılması konusunda anlaşırlarsa arabuluculuk tutanağında boşta geçen süreye ilişkin ücretin ne kadar olacağı belirtilmelidir.

İşçi İşe Başlamak İçin İşverene Başvurmazsa Boşta Geçen Sürenin Ücretini Talep Edebilir mi?

İşe iade kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren on işgünü içinde işçinin işe başlamak için işverene başvurması gerekir. İşçi belirtilen süre içerisinde gerekli başvuruyu yapmazsa veya başvuru yapmasına rağmen çalışmaya gitmezse fesih geçerli hale gelir ve işçi boşta geçen süre için ücret talep edemez.[1]

Arabuluculuk görüşmesi sonucunda işçinin işe başlatılmasına karar verilirse arabuluculuk tutanağında belirtilen tarihte işçinin işe başlaması gerekir. İşçi tutanakta belirtilen tarihte işe başlamazsa arabuluculuk tutanağında belirtilen boşta geçen süreye ilişkin ücretini talep edemez.

İşveren Bir Ay İçinde İşçiyi İşe Başlatmazsa İşçi Boşta Geçen Süre İçin Ücret Talep Edebilir mi?

İşveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmazsa işçiye işe başlatmama tazminatı ödemek zorunda kalır. Ayrıca işçi işe başlatmama tazminatı yanında boşta geçen süre ücretine de hak kazanır.

İşveren İşçiyi İşe Başlatırsa İşçi Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücretini Talep Edebilir mi?

İşveren işçiyi işe başlatsa da başlatmasa da boşta geçen süre için söz konusu ücreti ödemelidir. Ancak işçi işe başlatılırsa, fesih işlemi ortadan kalkmış olacağından peşin ödenen ihbar tazminatı ile kıdem tazminatı yapılacak ödemeden mahsup edilir.

Boşta Geçen Süre Ücreti Ne Kadardır?

İş Kanununda boşta geçen süre için en fazla dört aylık ücretin ödenebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla mahkeme kararı dört aydan önce kesinleşmişse kararın kesinleşmesine kadar olan ücrete, mahkeme kararı dört aydan sonra kesinleşmişse dört aylık ücrete hükmedilir.

İkramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi parayla ölçülebilen haklar da dört aylık ücrete dâhil edilmelidir.[2] Ödenecek miktar ücret niteliğinde olduğundan işçiye sigorta ve vergi kesintileri yapıldıktan sonra net ücret üzerinden ödeme yapılır. Boşta geçen süreye ilişkin ücretin hangi tarihteki ücrete göre olacağı uzun süre tartışılmış ve 2017 yılında yapılan düzenlemeyle dava tarihindeki ücretin baz alınması gerektiği İş Kanununa eklenmiştir.

Boşta Geçen Süre İçin İşçinin Sigorta Primi Yatırılır mı?

Boşta geçen süre ücreti, iş sözleşmesinin feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ayların prime esas kazancına dâhil edilir.

İşçi Feshi İzleyen Dört Ay İçerisinde Başka Bir İşte Çalışarak Gelir Elde Ederse Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücreti Talep Edebilir mi?

İşçi feshi izleyen dört ay içinde başka bir işte çalışarak gelir elde etse de söz konusu ücretin tamamına hak kazanır. İşçinin elde etmiş olduğu gelirin boşta geçen süreye ilişkin ücretten mahsup edilmesi de doğru değildir.[3]

İşçi Fesihten Sonra İşsizlik Ödeneği Alırsa Boşta Geçen Süre İçin Ücret Talep Edebilir mi?

İşçi iş sözleşmesi feshedildikten sonra işsizlik ödeneği almış olsa da boşta geçen süreye ilişkin ücretin tamamını işverenden alabilir. Ancak söz konusu dört aylık süre içinde alınan işsizlik ödeneğinin Türkiye İş Kurumuna geri ödenmesi gerekir. Yargıtay’ın vermiş olduğu karar da bu yöndedir.[4]

İşçi Dava Aşamasında Ölürse Mirasçılar Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücreti Talep Edebilir mi?

Davacı işçi dava aşamasında ölürse mirasçılar işverenden söz konusu ücreti talep edebilirler.[5]

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay 9. H.D. 24.12.2015 gün, 2014/26194 E, 2015/36825 K.

[2] Yargıtay 22. H.D. 04.07.2019 gün, 2016/507 E, 2019/15015 K.

[3] Yargıtay 9. H.D. 16.04.2015 gün, 2015/7518 E, 2015/14659 K.

[4] Yargıtay 22. H.D. 04.02.2019 gün, 2018/16582 E, 2019/2163 K.

[5] Yargıtay 9. H.D. 13.04.2015 gün, 2014/1848 E, 2015/13949 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

2 Comments on “Boşta Geçen Süre Ücreti Hakkında Her Şey”

  1. Selamlar boşta geçen süre hakkında mahkeme 4aydan uzun sürerse bu durumda 4ay mi geçerli olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir