İşe İade Davası Açma Süresi

işe iade dava açma süresi

İş güvencesi kapsamında yer alan bir işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile işe iadesini talep edebilir. Hangi işçilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceklerini İş Güvencesi Kapsamı başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz. Bu yazımızda işe iade davası açma süresi hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

İşe İade Davası Açmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Zorunlu mudur?

İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesi uyarınca işe iade davalarında, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Dolayısıyla arabulucuya başvurulmadan açılan işe iade davaları usulden reddedilir ve ret kararı taraflara tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

İşe İade Arabuluculuk Başvurusu Ne Kadarlık Süre İçinde Yapılabilir?

Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurulması gerekir. Bir aylık süreden sonra yapılan başvurular hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle reddedilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus hak düşürücü sürenin fesih tarihinde değil fesih bildirim tarihinde başladığıdır. Örneğin iş sözleşmesinin ihbar süresi tanınarak feshi halinde, arabulucuya başvurma süresi ihbar süresinin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihte başlar.[1]

Örnek: 01.10.2020 tarihinde tebliğ edilen fesih bildirimiyle iş sözleşmesinin dört haftalık ihbar süresi sonunda feshedileceği işçiye bildirilmiştir. Bu durumda işçinin işe iade talebiyle arabulucuya başvurabileceği son tarih 01.11.2020’dir.

İşçi fesih bildirimini kabul etmiyorsa, fesih bildiriminin yapıldığını gösteren tutanakların tutulma tarihleri, tutanak düzenleyicilerin doğrulaması halinde fesih bildirim tarihi olarak kabul edilir. Eylemli fesih halinde arabulucuya başvurma süresi eylemli feshin yapıldığı tarihte başlar.[2]

Arabulucuda Anlaşma Sağlanamazsa İşe İade Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Arabulucuda anlaşma sağlanamazsa son arabuluculuk tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesine işe iade davası açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlığı aynı süre içerisinde iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilirler.

İşe iade davası ile ilgili ayrıntılı bilgi için İşe İade Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay 22. H.D. 02.07.2018 gün, 2018/7628 E, 2018/16318 K.

[2] Yargıtay 9. H.D. 07.05.2018 gün, 2018/3910 E, 2018/9987 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

3 Comments on “İşe İade Davası Açma Süresi”

  1. Merhabalar iş kanunun 4257 42 ll -f maddesince işten ayrıldım. İşe iade davası açabilir miyim. Kolay gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir