Fesih Bildirimi Nasıl Yapılır?

fesih bildirimi nasıl yapılır

İş sözleşmeleri feshedilirken yapılan fesih bildirimlerinin belirli şartları taşıması gerekir. Zira gerekleri şartları taşımayan fesih bildirimleri Yargıtay tarafından geçersiz kabul edilmektedir. Bu yazımızda fesih bildirimi nasıl yapılır sorusunun cevabı ayrıntılarıyla incelenecektir. 

Fesih Bildiriminin Yazılı Yapılması Zorunlu mudur?

İş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmeleri geçerli nedenle feshedilirken fesih bildiriminin yazılı yapılması zorunludur. İş Kanununun 19. maddesine göre yazılı şekil şartına uyulmaması yapılan feshi geçersiz hale getirir.[1]

İş Kanununda yalnızca geçerli nedene dayanan fesihlerin yazılı olarak yapılması zorunlu tutulmuş olup haklı nedene dayanan fesihlerde veya bildirimli fesihlerde yazılı şekil şartı aranmamıştır. Ancak ileride ortaya çıkacak uyuşmazlıkların önlenmesi açısından tüm fesih bildirimlerinin yazılı olarak yapılması feshi yapan tarafın yararınadır.

Yazılı Fesih Bildirimi İşçiye Nasıl Tebliğ Edilir?

Yazılı fesih bildiriminin uygun araçlarla işçiye ulaştırılması ve tebliğ tarihini gösteren belgenin işçiye imzalatılması gerekir. İşe İade Davası Açma Süresi başlıklı yazımızda belirtildiği üzere fesih bildiriminin tebliğ tarihi işe iade davalarında önem arz etmektedir. Eğer işçi fesih bildirimini aldığına ilişkin belgeyi imzalamıyorsa fesih bildirimi noter aracılığıyla işçiye tebliğ edilebilir. Ayrıca işverenin şahitlerle birlikte tutacağı tutanaklarla da fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği ispatlanabilir.

Fesih Bildiriminde Fesih Nedeni Açık Bir Şekilde Belirtilmeli midir?

İş Kanununun 19. maddesi uyarınca geçerli nedene dayanan fesihlerde fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmiş olması gerekir. Yazılı fesih bildiriminde fesih nedeninin açık ve kesin bir şekilde belirtilmemesi feshin geçersiz hale gelmesine neden olur. Ayrıca işe iade davalarında fesih nedeninin değiştirilmesi veya genişletilmesi mümkün olmadığından fesih nedeninin şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta olması gerekir.[2]

Yazılı Fesih Bildirimi Nasıl Olmalıdır?

İşveren veya vekilleri tarafından imzalanan fesih bildiriminde fesih iradesi açık ve kesin bir şekilde ortaya konulmalı ve iş sözleşmesinin sona erme tarihi net bir şekilde belirtilmelidir. Fesih tek taraflı bir işlem olduğundan şarta bağlı fesihler geçersizdir. [3]

İstifa Eden İşçilerin Fesih Bildirimi Nasıl Yapılır?

İstifa eden işçilerin fesih bildirimini yazılı yapma zorunluluğu yoktur. Eğer fesih bildirimi yazılı olarak yapılıyorsa fesih nedeni şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir. Zira işçi belirtmiş olduğu fesih nedeni ile bağlıdır.[4]

Kaynaklar

[1] Yargıtay 9. H.D. 08.02.2018 gün, 2017/28048 E, 2018/2020 K.

[2] Yargıtay 9. H.D. 19.12.2016 gün, 2016/14629 E, 2016/22345 K.

[3] Yargıtay 9. H.D. 15.01.2018 gün, 2016/33446 E, 15.01.2018 K.

[4] Yargıtay H.G.K. 26.03.2019 gün, 2015/3667 E, 2019/354 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir