Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Soruları 3

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez?

Correct! Wrong!

2. Açık ocaklarda şev açısı jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınarak her halükarda en çok kaç derece olabilir?

Correct! Wrong!

3. “Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az … ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

4. Yeraltı maden ocaklarında taşıma araçları sürücülerin, kullanıcıların ve civarda bulunan diğer çalışanların sağlık ve güvenliği için uygun şekilde kurulur, çalıştırılır ve bakımı yapılır. Buna göre; insan naklinin yapıldığı eğimli galerilerde; eğim kaç dereceyi geçemez?

Correct! Wrong!

5. Metan oranı % kaçı geçen kömür ocaklarında taşıma yollarında elektrikli lokomotifler kullanılmaz?

Correct! Wrong!

6. Yeraltı maden ocaklarında hava hızı her halde kaç m/s’den az olamaz?

Correct! Wrong!

7. Yeraltı maden ocaklarında insan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı kaç m/s’ yi geçemez?

Correct! Wrong!

8. “Yeraltı maden ocaklarında havasında ... az oksijen, … çok metan, … çok karbondioksit, …. çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak mevcut olan tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla önleyici faaliyetler ve kurtarma çalışmaları dışında çalışılmaz.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir şekilde getirilmiştir?

Correct! Wrong!

I. % 2’den

Correct! Wrong!

II. % 0.5’ten

Correct! Wrong!

III. % 19’dan

Correct! Wrong!

IV. 50 ppm (%0.005) den

Correct! Wrong!

9. Yeraltı maden ocaklarında 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı kaçtır?

Correct! Wrong!

10. Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

One Comment on “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Soruları 3”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir