Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik – Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1., 2. ve 3. Soruları Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

1. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarlara ne denir?

Correct! Wrong!

2. “Solunum bölgesi; merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan … cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını ifade eder.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

3. Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışma yapılan işyerlerinde risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun saptanması durumunda Bakanlıkça istenilmesi halinde işverenin hangi konuda bilgi vermesi beklenir?

Correct! Wrong!

I. İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni

Correct! Wrong!

II. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışan sayısı

Correct! Wrong!

III. Kanserojen veya mutajen maddelere yönelik alınan koruyucu önlemler

Correct! Wrong!

IV. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin türü ve düzeyi

Correct! Wrong!

V. İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin maliyeti

Correct! Wrong!

4., 5., 6., 7., 8., 9. ve 10. Soruları Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

4. İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

5. Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz engelli en az kaç bireyin çalıştığı işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünün kazanılması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir?

Correct! Wrong!

6. Korumalı işyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı .... az olamaz? Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

7. Korumalı işyerinin fiziksel koşulları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

8. Korumalı işyerinde istihdam edilecek engelli çalışanların özellikleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

9. İşveren korumalı işyerinde herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren engelli bireyin ayrılış nedenlerini kaç gün içinde bildirmekle yükümlüdür.

Correct! Wrong!

10. İşveren korumalı işyerinde herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren engelli bireyin ayrılış nedenlerini aşağıdaki birimlerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir