İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik – Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik – Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik – Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1. ve 2. soruları İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

1. İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, kaç çalışandan az ve hangi tehlike sınıfında olan işyerleri için iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yerine getirebilir?

Correct! Wrong!

2. İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmeye haiz işveren veya işveren vekilleri çalışan başına aylık en az kaç dakika ayırmak zorundadır?

Correct! Wrong!

3. ve 4. soruları Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

3. İstisnai durumlar hariç olmak kaydıyla kadın çalışanlar gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamaz?

Correct! Wrong!

4. İstisnai durumlar hariç olmak kaydıyla emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ne kadar süre gece postalarında çalıştırılamazlar?

Correct! Wrong!

5. ve 6. soruları Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere silo temizliği işinde çalışan bir işçinin aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerinin kendisine verilmesi ve kullandırılması beklenir?

Correct! Wrong!

I. Baret

Correct! Wrong!

II. Temiz hava solunum seti

Correct! Wrong!

III. İş Elbisesi

Correct! Wrong!

7., 8., 9. ve 10. soruları Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

7. Kişisel koruyucu donanımların risk kategorileri kaça ayrılır?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların risk kategorilerinden olan Kategori III sınıfında yer almaz?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların risk kategorilerinden olan Kategori I sınıfında yer almaz?

Correct! Wrong!

10. “ … ölüm veya sağlıksal anlamda geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olan riskleri kapsar.” Yukarıdaki boşluğa kişisel koruyucu donanımların risk kategorilerinden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

2 Comments on “İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik – Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik – Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik – Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Soruları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir