İşyerinde Cinsel Tacizin Sonuçları

işyerinde cinsel tacizin sonuçları

Kişiye yönelik tehdidi içeren, onu aşağılayan ve küçük düşüren, duygusal ve psikolojik olarak çökmesine sebep olan, kişinin iradesi dışında kendisine yönelik gerçekleştirilen sözel, fiziksel ve/veya başka türlerde cinsel içerikli herhangi bir davranış cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır.[1] Türk Ceza Kanununa göre bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır. Ayrıca taciz eylemi nedeniyle mağdur olan kişi işi bırakmak zorunda kalmışsa verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

İş ilişkisinin devamını imkânsız hale getirebileceğinden, işyerinde cinsel taciz suçunun işlenmesi aynı zamanda haklı fesih sebebidir. Bu yazımızda işyerinde cinsel tacizin sonuçları haklı fesih kapsamında ele alınacaktır.

İşveren Tarafından Cinsel Tacize Uğrayan İşçi İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir mi?

İş Kanununun 24. maddesi uyarınca işveren tarafından tacize uğrayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşveren vekillerinin bu tarz davranışları da aynı kapsamda değerlendirilir.[2]

İşyerinde Çalışan Başka Bir İşçi veya Üçüncü Bir Kişi Tarafından Cinsel Tacize Uğrayan İşçi İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir mi?

İşveren işçinin cinsel tacize uğramaması ve cinsel tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu nedenle işyerinde çalışan diğer bir işçi veya üçüncü kişi (müşteri vb) tarafından tacize uğrayan işçinin ilk yapması gereken işverene başvuruda bulunarak cinsel tacizden korunmayı talep etmektir. İşçinin başvurusuna rağmen işveren gerekli önlemleri almıyorsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşçi işverene başvurmamış olsa dahi taciz olayından haberdar olan işverenin gerekli önlemleri almaması haklı feshe neden olur.

İşyerinde cinsel taciz olayından haberdar olan işveren gerekli önlemleri almışsa işçinin fesih hakkı ortadan kalkar. Tacizde bulunan işçinin işten çıkarılması geçerli sayılabilecek önlemlerdendir. Yargıtay vermiş olduğu bir kararından tacizde bulunan işçinin servisinin değiştirilmesini yeterli önlem olarak kabul etmemiştir.[3]

İşyerinde Çalışan Bir İşçiye Karşı Cinsel Tacizde Bulunan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir mi?

İşveren işyerinde cinsel tacizin önlenmesi için gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür. Dolayısıyla işyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunan işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle derhal feshedilebilir.[4]

İşyerinde İşlenen Cinsel Taciz Nedeniyle Suç Duyurunda Bulunulmaması veya Suç Duyurusunda Bulunulmasına Rağmen Ceza Verilmemiş Olması Fesih Hakkını Etkiler mi?

İşyerinde işlenen cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunulmaması veya suç duyurusunda bulunulmasına rağmen ceza verilmemiş olması fesih hakkını etkilemez. Yukarıda belirttiğimiz şartlar ortaya çıktığı takdirde işçi veya işveren haklı fesih hakkını kullanabilir. Yargıtay’a göre; ceza davasında delil yetersizliği nedeni ile beraat kararı verilmiş olması hukuk hâkimini bağlamayacağından mevcut delil durumuna göre karar verilmelidir.[5]

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay 9. H.D. 13.02.2019 gün, 2015/35411 E, 2019/3553 K.

[2] Yargıtay 9. H.D. 28.01.2010 gün, 2008/14529 E, 2010/1463 K.

[3] Yargıtay 9. H.D. 14.01.2015 gün, 2013/7490 E, 2015/470 K.

[4] Yargıtay 9. H.D. 13.02.2019 gün, 2015/35411 E, 2019/3553 K.

[5] Yargıtay 9. H.D. 25.03.2019 gün, 2015/35803 E, 2019/6594 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir