İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik – İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1., 2. ve 3. soruları İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliği kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

1. Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere kaç çalışandan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteğinden faydalanabilir?

Correct! Wrong!

2. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteğinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenlerinin faydalanabilmesi için ondan az çalışanının olup olmadığının tespitinde aşağıdaki çalışanlardan hangisi bu sayının hesabında dikkate alınmaz?

Correct! Wrong!

3. İşverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışan bulunduğunun tespiti halinde tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteğinden işverenler ne kadar süreyle yararlanamaz?

Correct! Wrong!

4., 5., 6., 7., 8., 9. ve 10. soruları İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

4. Aşağıdaki işyerlerinden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde işyerinde iş durdurulmaz?

Correct! Wrong!

I. Tehlikeli sınıfta yer alan metal işlerinin yapıldığı işyerlerinde

Correct! Wrong!

II. Çok tehlikeli sınıfta yer alan yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde

Correct! Wrong!

III. Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde

Correct! Wrong!

IV. Az tehlikeli sınıfta yer alan ofis işi yapılan işyerlerinde

Correct! Wrong!

5. İş müfettişi tarafından işyerinde işin durdurulma sebeplerinden bir veya birkaçı ile karşılaşılması durumunda düzenleyeceği raporun durdurma kararı vermeye yetkili heyete verilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilmesi halinde durdurma kararı vermeye yetkili heyet müfettişin tespit tarihinden itibaren kaç gün içerisinde karar verir?

Correct! Wrong!

6. “İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyetin işyerlerinde işin durdurulması kararı vermesi halinde mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurma kararı … içinde yerine getirtilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

7. İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talep ve bildirimde bulunması ile iş müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, işveren tarafından bildirimin yapıldığı tarihten itibaren durdurma kararının kaldırılmasına karar vermeye yetkili heyet tarafından en geç kaç gün içerisinde karar verir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangileri maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlar arasında yer alır?

Correct! Wrong!

I. Yeraltı kömür madenlerinde birinin durması halinde diğerinin otomatik olarak çalışacak durumda iki havalandırma sisteminin bulunmaması,

Correct! Wrong!

II. Yeraltı maden işyerlerinin hazırlık çalışmaları dışında en az iki yoldan yer üstü bağlantısı bulunmaması,

Correct! Wrong!

III. Yeraltı kömür madenlerinde havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılabilmesi için birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması,

Correct! Wrong!

9. İşyerinde işin durdurulması kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesine bu kararın yerine getirildiği tarihten itibaren kaç gün içinde itiraz etme hakkı vardır?

Correct! Wrong!

10. İşyerinde işin durdurulması kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesine yaptığı itiraza ilişkin olarak iş mahkemesi tarafından kaç iş günü içerisinde karar verilir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir