İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1.“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok … saattir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

2. “Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun … saati aşamaz.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

3. “Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok …, haftada en çok … saattir.”Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

4. İstisnai durumlar hariç olmak kaydıyla “Denkleştirme esasına göre çalışma düzenlenmiş ise denkleştirme çalışması … ay süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile … aya kadar artırılabilecektir.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

5. “Turizm sektöründe denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile … aya kadar artırılabilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6. “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma …’dır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

7. “Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden … ay içerisinde yaptırılır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

8. “Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan … saati aşmamak koşulu ile günde … saatten fazla olamaz.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10. “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi hallerinde işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, …’dır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Test essaytonight.com desteğiyle oluşturuldu

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir