İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan programı ifade eder?

Correct! Wrong!

2. İş güvenliği uzmanlarından hangi sınıf belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışabilirler?

Correct! Wrong!

I. C sınıfı belgeye sahip olanlar

Correct! Wrong!

II. B sınıfı belgeye sahip olanlar

Correct! Wrong!

III. A sınıfı belgeye sahip olanlar

Correct! Wrong!

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için yönetmelikte belirtilen sürelerde görev yaparlar. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

I. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

Correct! Wrong!

II. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

Correct! Wrong!

III. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

Correct! Wrong!

A. Çalışan başına ayda en az 10 dakika

Correct! Wrong!

B. Çalışan başına ayda en az 20 dakika

Correct! Wrong!

C. Çalışan başına ayda en az 30 dakika

Correct! Wrong!

D. Çalışan başına ayda en az 40 dakika

Correct! Wrong!

5. “Az tehlikeli sınıfta yer alan … ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her … çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6. İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim programının süresi toplamda kaç saatten az olamaz?

Correct! Wrong!

7. Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen iş güvenliği uzmanlarının belgelerinin geçerliliği ihtar puanları toplamı kaç olması durumunda askıya alınır?

Correct! Wrong!

8. Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen iş güvenliği uzmanlarının belgelerinin geçerliliği ihtar puanlarının toplamı 100 puana ulaşması durumunda ne kadar süre askıya alınır?

Correct! Wrong!

9. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş güvenliği uzmanının belgesi ne kadar süreyle askıya alınır?

Correct! Wrong!

10. Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir