Elle Taşıma Yönetmeliği – Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği – Üçlü Danışma Kurulu Yönetmeliği Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1., 2. ve 3. soruları Elle Taşıma Yönetmeliği kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

1. Aşağıdakilerden hangisi “yükün özellikleri” ile ilgili olan risk faktörleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi yükle ilgili risk faktörleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri elle taşıma işlerinde bireysel risk faktörleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

I. Çalışanların yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması

Correct! Wrong!

II. Çalışanların uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları

Correct! Wrong!

III. Çalışanların yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları

Correct! Wrong!

4., 5., 6., 7., 8. ve 9. soruları Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

4. Asıl iş için belirlenmiş olan günlük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin başlama saatlerinden önce veya bitme saatlerinden sonra, “hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini” yapacak olan işçiler, bu işlerde günde en çok kaç saat daha çalıştırılabilir?

Correct! Wrong!

5. 100’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı; işyerindeki toplam çalışan sayısının yüzde kaçından fazla olmaz?

Correct! Wrong!

6. Toplam çalışan sayısı 250 olan bir işyerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı en fazla ne kadar olabilir?

Correct! Wrong!

7. İstisnai durumlar hariç; “4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen ara dinlenmeleri hakkındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, işyerinde yürütülen asıl işin bitmesinden sonra hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçilerin, bu işlere başlamadan önce … saatten az olmamak üzere dinlenmeleri zorunludur.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

8. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de dahil olmak üzere, günlük çalışma süresi kaç saati aşamaz?

Correct! Wrong!

9. “Bir işyerinde, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini de yapan asıl işçilere, bu işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının … yükseltilmesi suretiyle verilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

10., 11. ve 12. soruları Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği kapsamında cevaplayınız…

Correct! Wrong!

10. Üçlü Danışma Kurulu Teşekkülünde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi üçlü danışma kurulunun görevleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

12. Üçlü Danışma Kurulu yılda kaç kez olağan olarak toplanır?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir