Telafi Çalışması

Telafi Çalışması

İş Kanununda belirtilen bazı haller nedeniyle işyerinde normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında çalışılması veya işyerinin tamamen tatil edilmesi durumlarında, işverenin iki ay içerisinde çalışılmayan süreler için telafi çalışma yaptırması mümkündür. Söz konusu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

Hangi Hallerde Telafi Çalışması Yaptırılabilir?

İş Kanuna göre; zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır. Kanunda benzer nedenler ifadesi kullanıldığı için telafi çalışması yaptırılabilecek haller kanunda belirtilen nedenlerle sınırlı değildir. Örneğin ulusal bayram ve genel tatil günlerinden sayılamamasına rağmen yöresel kutlama günlerinde çalışılmaması durumunda da işçilere telafi çalışması yaptırılabilir.[1]

Telafi çalışması yaptırılabilmesi için işverenin az çalışma ya da işyerini tatil etme nedeniyle işçi ücretinde kesinti yapmamış olması gerekir. Aksi takdirde telafi çalışması yaptırılamaz.

Örnek: Haftanın altı günü günde 7,5 saat çalışma yapılan bir işyerinde, 30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı Cuma gününe denk geldiği için Cumartesi işyeri tatil edilmiştir. Bu durumda işçilerin ücretini tam olarak ödeyen işveren iki ay içinde işçilere 7,5 saat telafi çalışması yaptırabilir.

Örnek 2: İşveren nişanlandığı için iki gün izin isteyen işçiye iki ay içerisinde iki güne karşılık gelen saat kadar telafi çalışması yaptırabilir.

Günde En Fazla Kaç Saat Telafi Çalışması Yaptırılabilir?

Bir işçiye yaptırılacak telafi çalışması günde 3 saatten fazla olamaz. Yargıtay vermiş olduğu bir kararında 3 saatten fazla telafi çalışması yapmak istemediği için işten çıkarılan işçiyi haklı bularak işe iadesinin kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.[2]

Ayrıca telafi çalışması yaptırılan işçinin günlük çalışma süresinin günlük çalışma süresi sınırını aşmaması gerekir. Örneğin normal şartlar altında bir işçinin günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Günlük çalışma süresi sınırıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Günlük Çalışma Süresi ve Sınırı başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hangi Günlerde Telafi Çalışması Yaptırılamaz?

Hafta tatili günlerinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ve İş Kanununda belirtilen mazeret izin günlerinde (evlilik izni, eşi doğum yapan işçiye verilmesi gereken izin vs) telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi Çalışması Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

Kanunda belirtilen haller nedeniyle normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında çalışılması veya işyerinin tatil edilmesi durumlarında işçilere 2 ay içerisinde telafi çalışması yaptırılabilir. 2 aylık süre geçtikten sonra telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi Çalışması Yaptırmak İsteyen İşvereninin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Telafi çalışması yaptırmak isteyen işveren telafi çalışmasının nedenini ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Telafi Çalışması Yaptırmak İsteyen İşverenin İşçiden Onay Alması Gerekir mi?

İş Kanununda telafi çalışması yaptırmak isteyen işverenin işçilerden onay alması gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla telafi çalışması işverenin tek taraflı kararıyla yapılabilir.[3]

Telafi Çalışmasının Denkleştirme Uygulamasından Farkı Nedir?

Denkleştirme uygulamasında denkleştirme dönemindeki haftalık ortalama çalışma süresine bakılarak bir değerlendirme yapılır. Telafi çalışmasında ise İş Kanununda belirtilen haller sebebiyle iki ay içerisinde çalışılmayan sürenin telafi edilmesi söz konusudur. Denkleştirme uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için Denkleştirme Uygulaması başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Telafi Çalışmasının Serbest Zaman Uygulamasından Farkı Nedir?

Telafi çalışmasında fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ortaya çıkmazken serbest zaman uygulamasında ortaya çıkan fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma karşılığında izin kullandırılması söz konusudur. Serbest zaman uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için Serbest Zaman Uygulaması Hakkında Her Şey başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

KAYNAKLAR

[1] Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta, Yenilenmiş 8. Baskı, İstanbul, 2012 s.806.

[2] Yargıtay 9. H.D. 17.03.2008 gün, 2007/27667 E, 2008/5298 K. (Bu karar için bkz. legalbank.net)

[3] Prof. Dr. Fevzi Demir, En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Uygulaması, Albi Yayınevi 11. Baskı, 2018, İzmir, s. 273.

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir