İşçinin Görevini Yapmaması

İşçinin Görevini Yapmaması

İşçinin yapmakla yükümlü olduğu görev; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ve görev tanım formlarında belirtilir. Ayrıca işveren yönetim hakkı kapsamında işçiyi yaptığı işin niteliğine uygun benzer işlerde de görevlendirebilir. İşçinin görevini yapmaması bazı durumlarda işverene iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme imkânı verir. Bu yazımızda görevini yerine getirmeyen işçilerle ilgili olarak yapılması gerekenler açıklanacaktır.

İşçinin Görevini Yapmaması Haklı Fesih Sebebi midir?

İş Kanununun 25. maddesinde “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” haklı nedenle derhal fesih nedeni olarak sayılmıştır. Ancak maddede açıkça belirtildiği üzere fesih için öncelikle işçinin görevini yapması yönünde uyarılması gerekir. Bu hatırlatma yazılı yapılabileceği gibi sözlü de yapılabilir. Ancak hatırlatmanın yazılı yapılması ispat açısından işverenin yararınadır.

Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmayan İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

İş sözleşmesinin feshedilebilmesi için işçinin görevini yapmamakta ısrar etmesi gerekir. Dolayısıyla görevini yapması yönünde uyarılan işçinin hatırlatmanın ardından görevini bir kez yapmaması fesih için yeterli değildir. Hatırlatmanın ardından görevini ısrarla yapmayan işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle derhal feshedilebilir.

Görev Değişikliğine Uymayan İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Yönetim hakkı sınırını aşan iş değişiklikleri çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturur. İş Kanununun 22. maddesine göre, işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Dolayısıyla çalışma koşullarında değişikliğe neden olan görevlendirmelere uymayan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilemez.[1]

Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmamakta Israr Ettiği İçin İş Sözleşmesi Feshedilecek İşçiye İhbar Öneli Kullandırılır mı?

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar etmesi İş Kanunun 25. maddesi uyarınca haklı nedenle derhal fesih sebebidir. Söz konusu fesih, bildirimli fesih olmadığından işçiye ihbar öneli kullandırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde işçi ihbar tazminatı da talep edemez.

Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmamakta Israr Ettiği İçin İş Sözleşmesi Feshedilecek İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi?

Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturduğundan hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar ettiği için iş sözleşmesi feshedilen işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

Kaynaklar

[1] Yargıtay 9. H.D. 14.04.2011 gün, 2009/9039 E., 2011/11238 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

One Comment on “İşçinin Görevini Yapmaması”

  1. Ben 2007 mart ayında beri aynı işyerinde çalışmaktayım ama sskam kasım ayında gösterildi bide tazminat ödediler bana ihbarı ödemediler bir bide hafta tatili resmi tatilleri 2011 e kadar yılık izinde kullanmadim kullanmadığım halde bana karar defteri imzalattılar eğer imzalamzsam işten atacaklar mecbur imzaliyorum ne yapa bilirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir