Fazla Mesai Ücretinde Faiz

fazla mesai ücretinde faiz

Bu yazımızda fazla mesai ücretinde faiz konusu ele alınacaktır. Fazla mesai ücreti ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Fazla Mesai Ücreti” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Fazla Mesai Ücretinde Faiz Oranı Nedir?

İş Kanununun 34. maddesinde gününde ödenmeyen ücretlere mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanacağı düzenlenmiştir. Geniş anlamda ücrete dâhil olduğundan fazla mesai ücretleri için de mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı işletilmelidir.

Fazla mesai ücretini yasal faiziyle talep eden işçiye de mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.[1] Ancak işçi açıkça mevduata uygulanan faiz oranından düşük bir oranda faiz talep etmişse, taleple bağlı kalma ilkesi uyarınca işçinin istediği oranda faiz uygulanmalıdır.[2]

Fazla mesai ücreti toplu iş sözleşmeleriyle arttırılmış olsa da fazla mesainin dayanağı İş Kanunu olduğundan mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.[3]

Fazla Mesai Ücretinde Faiz İstenebilmesi İçin İşverenin Temerrüde Düşürülmesi Gerekir mi?

Fazla mesai ücretinin ödeme tarihi iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde açıkça belirtilmişse, faiz istenebilmesi için işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesine gerek yoktur. İşçi sözleşmede belirtilen tarihten itibaren faiz isteyebilir.

Fazla mesai ücretinin ödeme tarihi açıkça belirlenmemişse faiz istenebilmesi için işverenin bu konuda temerrüde düşürülmesi gerekir. İşçi temerrüt ihtarnamesinde miktar belirtmişse faiz bu miktarla sınırlı olarak istenebilir. İşveren temerrüde düşürülmemişse dava ve varsa ıslah tarihinden itibaren işçinin faiz hakkı doğar.[4]

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay 7. H.D. 16.06.2016 gün, 2015/3970 E, 2016/13656 K. (Bu karar için bkz. legalbank.net)

[2] Yargıtay 22. H.D. 21.06.2017 gün, 2015/35673 E, 2017/15068 K. (Bu karar için bkz. legalbank.net)

[3] Yargıtay 9. H.D. 02.12.2013 gün, 2011/26570 E, 2013/31526 K. (Bu karar için bkz. legalbank.net)

[4] Yargıtay 9. H.D. 26.03.2015 gün, 2014/566 E, 2015/12154 K. (Bu karar için bkz. Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016, s.845)

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir