Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Mevzuatımızda evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkı yalnızca kadın işçiler için düzenlenmiştir. Erkek işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması ve bu kapsamda kıdem tazminatına hak kazanması mümkün olmadığından yazımızda belirtilen hususlar yalnızca kadın işçiler için geçerlidir

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Mülga 1475 Sayılı İş Kanununun yürürlükteki 14. maddesinde evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla evlenen kadın işçiler kanunda belirtilen süre ve usullere uymak koşuluyla kıdem tazminatına hak kazanırlar. Söz konusu hak kanunen düzenlenmiş olduğundan iş sözleşmesinin feshinin işveren tarafından kabul edilmesi gerekmez.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı talep edilebilmesi için kadın işçinin çalıştığı sırada evlenmiş olması gerekir. İşe girdiği tarihte evli olan işçinin bu hakkı kullanması mümkün değildir. Ancak çalıştığı sırada eşinden boşanıp tekrar evlenen işçi de yasal süre içinde işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanmak İçin İş Sözleşmesi Ne Kadarlık Süre İçinde Feshedilmelidir?

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını almak isteyen kadın işçi iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde feshetmelidir. Bir yıllık süre geçtikten sonra bu hakkın kullanılması mümkün değildir. Ayrıca söz konusu hakkın kullanılabilmesi için evliliğin gerçekleşmiş olması gerektiğinden evleneceği gerekçesiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatını talep edemez.[1]

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmak İsteyen Kadın İşçinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen kadın işçinin istifa dilekçesinde evlilik nedeniyle işten ayrıldığını belirtmesi ve işverence talep edilmesi halinde evlilik tarihini gösterir belgeleri istifa dilekçesine eklemesi gerekir. 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçi İhbar Sürelerine Uymalı mıdır?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçilerin ihbar sürelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.[2]

İstifa Dilekçesinde Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmak İstediğini Belirtmeyen Kadın İşçi Kıdem Tazminatını Talep Edebilir mi?

İstifa dilekçesinde feshin evlilik nedeniyle yapıldığının belirtilmesi gerekir. Ancak Yargıtay vermiş olduğu kararlarda “ailevi nedenler” veya “özel nedenler” ibarelerini evlilik nedeniyle kıdem tazminatının alınması noktasında geçerli kabul etmiştir.[3]

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçi İşten Ayrıldıktan Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışabilir mi?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi işten ayrıldıktan bir süre sonra yeniden çalışmak isteyebilir. Hatta işten ayrılır ayrılmaz evliliği için daha uygun bir işte de çalışmaya başlayabilir. Söz konusu kadın işçinin bir daha çalışamayacağını iddia etmek Anayasa’nın “çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49. maddesine aykırılık oluşturur. Bu nedenle Yargıtay da vermiş olduğu kararlarda evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin daha sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamasının engellenemeyeceğini kabul etmektedir.[4]

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçi İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları İşsizlik Sigortası Kanununun 51. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede konuya ilişkin bir hüküm bulunmadığından evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler işsizlik ödeneği alamazlar.

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay H.G.K. 24.01.2018 gün, 2015/3743 E, 2018/81 K.

[2] Yargıtay 9. H.D. 20.05.2019 gün, 2016/2370 E, 2019/11392 K.

[3] Yargıtay 7. H.D. 02.11.2015 gün, 2015/18326 E, 2015/21063 K.

[4] Yargıtay 7. H.D. 11.03.2015 gün, 2015/8921 E, 2015/4118 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

One Comment on “Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma”

  1. Onur Bey,
    Havacılık sektöründe borçlar kanununa göre uçuş personeli olarak çalışan kişiler evlilik nedeniyle ayrılırlarsa aynı şekilde kıdem tazminatlarını alabilirler mi?
    Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir