Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Soruları 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri şebeke (sistem) tipleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

I. TT

Correct! Wrong!

II. IT

Correct! Wrong!

III. TN

Correct! Wrong!

2. Elektrik akımını, öngörülen bir sınır değeri aşması durumunda kendiliğinden kesen düzenekler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

3. Etken değeri kaç volt yada voltun altında olan gerilimler alçak gerilim olarak ifade edilir?

Correct! Wrong!

4. Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

5. “Etkin değeri … voltun üstünde olan gerilimler tehlikeli gerilim olarak ifade edilir” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6. Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında yada iletkenlerle toprak arasında meydana gelen, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat işletme frekansında olmayan gerilim aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi topraklama geriliminin, insan tarafından köprülenebilen bölümüdür?

Correct! Wrong!

8. Anma gerilimleri kaç volta kadar olan gerilimler küçük gerilim olarak ifade edilir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri TN şebeke tipi arasında yer alır.

Correct! Wrong!

I. TN-C sistemi

Correct! Wrong!

II. TN-C-S sistemi

Correct! Wrong!

III. TN-S sistemi

Correct! Wrong!

10. Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara yada topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasına ne denir?

Correct! Wrong!

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir