Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde uygun kategorideki(kategori 1, 2 ve 3 ekipman) ekipman kullanılır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

2. Bölge sınıfları Bölge 0 veya Bölge 20 olan bölgelerde hangi kategorideki ekipmanlar kullanılır?

Correct! Wrong!

3. Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölgelerden hangisi ile sınıflandırılmıştır?

Correct! Wrong!

4. Bölge sınıfları Bölge 1 veya Bölge 21 olan bölgelerde hangi kategorideki ekipmanlar kullanılır?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bölge 1 olarak sınıflandırılmıştır?

Correct! Wrong!

6. Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler aşağıdaki bölgelerden hangisi ile sınıflandırılmıştır?

Correct! Wrong!

7. Kategori 3 ekipmanları aşağıdaki bölgelerden hangilerinde kullanılabilir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdaki bölgelerden hangilerinde sadece kategori 1 ekipmanları kullanılabilir?

Correct! Wrong!

9. ve 10. soruları tabloya göre cevaplandırınız.

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangileri gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sınıflandırıldığı bölgeler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangileri havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların oluşturabileceği patlayıcı ortamın sınıflandırıldığı bölgeler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

11. Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?

Correct! Wrong!

I. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı

Correct! Wrong!

II. Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri

Correct! Wrong!

III. İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri

Correct! Wrong!

IV. Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü

Correct! Wrong!

12. “İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur.” Buna göre aşağıdaki ifadeleri öncelik sırasına göre sıralayınız.

Correct! Wrong!

I. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek

Correct! Wrong!

II. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek

Correct! Wrong!

III. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin uygulanamayacağı iş ve/veya işyerlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir