Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Soruları 2

İSG Sınavı Soru Bankası

1. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan işyerlerinde hazırlanacak risk değerlendirmesinde özellikle dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

3. Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıt ve listelerin bilinen son maruziyetten sonra en az kaç yıl boyunca saklanır?

Correct! Wrong!

4. İşverenler, Grup 2, 3 ve 4 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur.” Sözü edilen bildirimde aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?

Correct! Wrong!

5. “İşverenler, Grup 2, 3 ve 4 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur. Bu bildirim işin başlamasından en az ….. gün önce yapılır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6. İstisnai durumlar hariç olmak kaydıyla biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların kişisel tıbbi kayıtlarını maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik tehlikeyi ifade eden sağlık ve güvenlik işaretidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler arasında yer alabilir?

Correct! Wrong!

I. Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma

Correct! Wrong!

II. Morglarda yapılan çalışma

Correct! Wrong!

III. Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma

Correct! Wrong!

IV. Arıtma tesislerindeki çalışma

Correct! Wrong!

V. Tarımda çalışma

Correct! Wrong!

9. Toksin üretimi olan biyolojik etkenler aşağıdaki harflerden hangisi ile sembolize edilmektedir?

Correct! Wrong!

10. İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır?

Correct! Wrong!

11. İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir