Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Soruları 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini ifade eder?

Correct! Wrong!

2. Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre kaç risk grubunda sınıflandırılır?

Correct! Wrong!

3. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

4. “İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için gerekli önlemleri alır.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

I. Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

Correct! Wrong!

II. Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

Correct! Wrong!

III. İşyerinde biyolojik risk işareti olarak aşağıdaki işaret kullanılır.

Correct! Wrong!

IV. Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.

Correct! Wrong!

5. Biyolojik etkenlere maruziyet riski olan işyerlerinde risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren gerekli bilgileri hangi kuruma vermekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

6. “İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.” Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanmak zorundadır?

Correct! Wrong!

7. İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin hangilerinin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunmakla yükümlüdür?

Correct! Wrong!

I. Grup 1 biyolojik etkenler.

Correct! Wrong!

II. Grup 2 biyolojik etkenler.

Correct! Wrong!

III. Grup 3 biyolojik etkenler.

Correct! Wrong!

IV. Grup 4 biyolojik etkenler.

Correct! Wrong!

8. Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm sanayi işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır?

Correct! Wrong!

9. “Biyolojik etkenler için “…..” ifadesi, insanda patojen olduğu bilinen diğer türleri belirtir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

10. Olası alerjik etkileri olan biyolojik etkenler aşağıdaki harflerden hangisi ile sembolize edilmektedir?

Correct! Wrong!

11. İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

12. Etkili aşısı bulunan biyolojik etkenler aşağıdaki harflerden hangisi ile sembolize edilmektedir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir