Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdakilerden hangisi acil hizmet birimleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

“İşletmeci, büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşı, kuruluşta bulunan, büyük kaza senaryo dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli madde için müdahale yöntemi ile koruyucu donanım bilgilerini içeren yönetmeliğin Ek-7’deki formata göre bir kart hazırlar.” 2. ve 3. soruları birlikte cevaplayınız.

Correct! Wrong!

2. Bu kartı işletmeci aşağıdaki kurumlardan hangisine göndermekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

I. İl afet ve acil durum müdürlüğü

Correct! Wrong!

II. İl sağlık müdürlüğü

Correct! Wrong!

III. Bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına

Correct! Wrong!

3. Karttaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olmasını takip eden kaç ay içinde bu kartı güncel duruma göre yeniden düzenleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir?

Correct! Wrong!

4. Alt veya üst seviyeli kuruluşun işletmecisi beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması halinde veya beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde bir değişiklik olması halinde kaç gün içerisinde yapmış olduğu bildirimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bildirim sistemini kullanarak güncellemekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

5. Büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanırken aşağıdaki adımlardan hangileri izlenerek hazırlanır?

Correct! Wrong!

I. Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi

Correct! Wrong!

II. Belirlenen tehlikeli ekipmanlar üzerinden dahili tehlikelerin tanımlanması

Correct! Wrong!

III. Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması

Correct! Wrong!

IV. Kuruluş içinde veya dışında geçmişte yaşanmış kazalar,

Correct! Wrong!

V. Ramak kala olayları

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

7. Kuruluşların birleşmesi ya da devredilmesi yoluyla veya kuruluşun bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi halinde güvenlik raporunu kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben kaç yıl içerisinde hazırlamakla yükümlüdür?

Correct! Wrong!

8. İşletmeci tarafından hazırlanan güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi ve büyük kaza senaryo dokümanı hangi durumlarda gözden geçirilir ve güncellenir?

Correct! Wrong!

I. Tehlikeli maddelerin niteliğinde değişiklik olması halinde

Correct! Wrong!

II. Tehlikeli maddelerin depolama şeklinde değişiklik olması halinde

Correct! Wrong!

III. Kuruluşta büyük endüstriyel kaza veya büyük endüstriyel kaza tanımı kapsamında ramak kala olay meydana gelmesi halinde

Correct! Wrong!

IV. Tehlikeli maddelerin kullanıldığı proseslerde değişiklikler olması halinde

Correct! Wrong!

9. İşletmeci, dâhili acil durum planını; kuruluşun bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben kaç yıl içerisinde hazırlamakla yükümlüdür?

Correct! Wrong!

10. İstisnai haller hariç olmak kaydıyla işletmeci, kaç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde günceller, tatbik eder ve acil hizmet birimlerinin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak belgeler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir