Maaşların Bankadan Yatma Zorunluluğu

maaşların bankadan yatma zorunluluğu

Bazı işverenler ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakı bankadan ödemekle yükümlüdür. Maaşların bankadan yatma zorunluluğu Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Kaç İşçi Çalıştıran İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödemesi Zorunludur?

Türkiye genelinde en az beş işçi çalıştıran işverenlerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı banka aracılığıyla ödemesi zorunludur.

Kaç Gemiadamı Çalıştıran İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödemesi Zorunludur?

Türkiye genelinde en az beş gemiadamı çalıştıran işverenlerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı banka aracılığıyla ödemesi zorunludur.

Kaç Gazeteci Çalıştıran İşverenlerin Ücretleri Bankadan Ödemesi Zorunludur?

Türkiye genelinde en az beş gazeteci çalıştıran işverenlerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı banka aracılığıyla ödemesi zorunludur. Eğer işveren aynı zamanda işçi çalıştırıyorsa gazeteci ve işçi sayısı toplamının en az beş olması halinde gazetecilere ve işçilere yapılacak her türlü ödemenin banka aracılığıyla yapılması zorunludur.

Maaşların Bankadan Yatma Zorunluluğunda İşçi Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Bankadan ödeme yükümlülüğü işyerindeki çalışan sayısına göre değil işverenin sahip olduğu tüm işyerlerindeki çalışan sayısına göre belirlenir.

Bankadan ödeme zorunluluğu aylık olarak belirlenir. Ay içerisinde çalışan sayısı bir gün dahi dördü geçiyorsa o ay için bankadan ödeme yükümlülüğü doğmuş olur. Çalışan sayısı beşin altında kalan aylarda işverenin bankadan ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ücretler Hangi Bankalara Yatırılabilir?

Yönetmelikte banka 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla ücretler 5411 Sayılı Kanuna tabi olan bankalara yatırılabilir.

Maaşların Bankadan Yatma Zorunluluğu Konusunda İstisna Var mıdır?

İşyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmuyor ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmuyorsa ödemelerin PTT şubeleri aracılığıyla yapılması mümkündür.

Maaşların Bankadan Yatma Zorunluluğuna Uyulmaması Durumunda İdari Para Cezası Uygulanır mı?

İş Kanununa tabi olan işverenler ücretlerin bankadan ödenmesi yükümlülüğüne aykırı davranırsa bu durumda olan her işçi ve her ay için 236 TL idari para cezası ile cezalandırılır. (2019 yılı için güncellenmiş tutardır.) Örneğin 20 işçinin çalıştığı bir işyerinde 12 ay boyunca söz konusu yükümlülüğe aykırı davranan işveren 20 X 12 X 236 = 56.640 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Deniz İş Kanununa tabi olan işverenler ücretlerin bankadan ödenmesi yükümlülüğüne aykırı davranırsa bu durumdaki her gemiadamı için 3.117 TL idari para cezası ile cezalandırılır. (2019 yılı için güncellenmiş tutardır.) Örneğin 20 gemiadamının çalıştığı bir işyerinde 12 ay boyunca söz konusu yükümlülüğe aykırı davranan işveren 20 X 3.117 = 62.340 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Basın İş Kanununa tabi olan işverenler ücretlerin bankadan ödenmesi yükümlülüğüne aykırı davranırsa bu durumdaki her gazeteci için 3.897 TL idari para cezası ile cezalandırılır. (2019 yılı için güncellenmiş tutardır.) Örneğin 20 gazetecinin çalıştığı bir işyerinde 12 ay boyunca söz konusu yükümlülüğe aykırı davranan işveren 20 X 3.897 = 77.940 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir