Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları 8

İSG Sınavı Soru Bankası

71. Doğalgaz kullanılan kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az … cm sarkacak şekilde tesis edilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

72. “Parlama noktası 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılara ………. denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

73. “Parlama noktası 37.8 °C’ ın altında ve 37.8 °C’ daki buhar basıncı 276 kPa’ ı aşmayan sıvılara …….. denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanıcı sıvıların alt sınıfları arasında yer alır?

Correct! Wrong!

I. Sınıf II sıvılar

Correct! Wrong!

II. Sınıf IIIA sıvılar

Correct! Wrong!

III. Sınıf IIIB sıvılar

Correct! Wrong!

IV. Sınıf IA sıvılar

Correct! Wrong!

75. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri parlayıcı sıvıların alt sınıfları arasında yer alır?

Correct! Wrong!

I. Sınıf IA sıvılar

Correct! Wrong!

II. Sınıf IB sıvılar

Correct! Wrong!

III. Sınıf IC sıvılar

Correct! Wrong!

IV. Sınıf ID sıvılar

Correct! Wrong!

V. Sınıf II sıvılar

Correct! Wrong!

76. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı ve parlayıcı sıvıların alt sınıfları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

77. İlgili yönetmelik ve standartlara uygun olmak şartıyla tehlikeli bölgeler kaça ayrılır?

Correct! Wrong!

78. “Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap içleri gibi bölgelere …… denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

79. “Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olmadığı ve fakat olması hâlinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu, tankların yakın çevresi gibi bölgelere ……. denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

80. “Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu dolum borusu civarı ve armatürlerin olduğu bölgelere …… denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir