Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları 7

İSG Sınavı Soru Bankası

61. İstisnai durumlar hariç olmak kaydıyla LPG’ nin dökme olarak depolandığı yeraltı ve yerüstü tanklarının binalara ve üzerinde bina yapılabilecek arsa sınırına uzaklığı kaç metreden az olamaz?

Correct! Wrong!

62. LPG’ nin dökme olarak depolandığı hacmi 10 metre küp olan yeraltı tanklarının binalara ve ana trafik yollarına asgari emniyet uzaklıkları kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

63. LPG’ nin dökme olarak depolandığı ve hacmi 10 metre küp olan yeraltı tanklarının birbirinden asgari emniyet uzaklıkları kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

64. LPG’ nin dökme olarak depolandığı ve hacmi 0,5 metre küpten az olan yeraltı tanklarının binalara ve ana trafik yollarına asgari emniyet uzaklıkları kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

65. LPG’ nin dökme olarak depolandığı ve hacmi 0,5 metre küpten az olan yeraltı tanklarının birbirinden asgari emniyet uzaklıkları kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

66. “Dökme LPG depolama tankları, fuel-oil, benzin ve motorin gibi diğer bir yanıcı sıvı depolanan tanklar ile aynı havuzlama duvarı ile çevrilmiş bir mahalde tesis edilemez ve bu duvarlardan en az .… m uzaklıkta kurulur.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

67. LPG’ nin yeraltı tanklarında dökme olarak depolanması hâlinde yeraltı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az kaç mm aşağıda kalacak şekilde olması şarttır?

Correct! Wrong!

68. LPG tüpü ile ocak, şofben, kombi ve katalitik gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla kaç cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır?

Correct! Wrong!

69. “LPG ikmal istasyonlarının tank sahasında ve dispanserin …. m'den daha yakınında herhangi bir kanal veya kanalizasyon girişi ve benzeri çukurluklar bulunamaz.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

70. “LPG ikmal istasyonlarının tank sahasında tankların … m yakınında yanıcı madde bulundurulamaz.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir