Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları 6

İSG Sınavı Soru Bankası

51. Taşınabilir söndürme cihazları (4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların) zeminden yaklaşık kaç cm’yi aşmayacak yüksekliğe montajı yapılır?

Correct! Wrong!

52. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan tek katlı binaların duvarlarının yanmaz veya yangına kaç dakika dayanıklı olması gerekir?

Correct! Wrong!

53. "Çok katlı binalarda binaların ...... olmak şartıyla ilgili tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen ölçüde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretilmesine veya işletilmesine veya depolanmasına müsaade edilir." Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

54. Tehlikeli maddelerin depolanma şartlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

55. Kritik sıcaklığı kaç derecenin altında olan gazlara “basınçlı gazlar” denir?

Correct! Wrong!

56. "Kritik sıcaklığı 10 derecenin üzerinde olup mutlak buhar basınçları 50 derecede 300 kPa'ı aşan gazlar “................” olarak adlandırılır." Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

57. Tüplerin dolumu ve depolanması şartlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

58. LPG depolanan binalarda havalandırma fan ile yapılıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

59. LPG tüplerinin depolandığı yerlerde tüpler kalorifer radyatörlerinden(ısı kaynağından) en az kaç metre uzaklıkta bulundurulması gerekir?

Correct! Wrong!

60. Özel olarak inşa edilmiş LPG dağıtım depolarında, tüplere doldurulmuş durumda en çok kaç kg gaz bulundurulabilir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir