Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları 5

İSG Sınavı Soru Bankası

41. Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az kaç Pa olması şarttır?

Correct! Wrong!

42. Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, kapılar açık iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az kaç Pa olması şarttır?

Correct! Wrong!

43. Hidrant sistemi dizayn debisinin en az kaç 1/dak olması şarttır?

Correct! Wrong!

44. Hidrant çıkışında kaç kPa basınç olması gerekir?

Correct! Wrong!

45. “Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde … m, riskli bölgelerde … m, orta riskli bölgelerde … m ve az riskli bölgelerde … m alınır.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

46. “İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının …… metre kareden büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

47. Aşağıda belirtilen yerlerden hangilerinde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir?

Correct! Wrong!

I. Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,

Correct! Wrong!

II. Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,

Correct! Wrong!

III. Alanlarının toplamı 600 metre kareden büyük olan kapalı otoparklarda,

Correct! Wrong!

IV. 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,

Correct! Wrong!

48. “D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle …….. söndürme cihazları bulundurulur” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

49. “Düşük tehlike sınıfında her …. metrekare, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her ….. metrekare yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın sön-dürme cihazları bulundurulması gerekir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

50. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla kaç m olur?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir