Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları 2

İSG Sınavı Soru Bankası

11. Kaçış yollarını kullanan kullanıcı sayısı 501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği kaç cm’ den az olmayacak şekilde çıkış sayısı hesaplanır?

Correct! Wrong!

12. “Sodyum metali suyla reaksiyona girdiğinde sodyum hidroksit ve hidrojen gazı elde edilir. Bu reaksiyon oldukça şiddetli gerçekleşir ve reaksiyon ekzotermik olduğu için yayılan ısı etkisiyle metalin kendisi doğal olarak yanmaya başlar.” Açıklanan yanma hangi sınıf yangına girer?

Correct! Wrong!

13. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre kaç çeşit yangın sınıfı bulunmaktadır?

Correct! Wrong!

14. Binaların yapı yüksekliği kaç m’den fazla olması halinde kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur?

Correct! Wrong!

15. “Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa……….” denir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

16. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az kaç acil çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir?

Correct! Wrong!

17. Kaçış merdivenleri, yangına en az …… dakika dayanıklı duvar ve en az ….. dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

18. Bina yüksekliği kaç m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık kaçış merdivenlerine izin verilmez?

Correct! Wrong!

19. Kaçış yolu kapılarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. “Kaçış rampalarının eğimi % ….'dan daha dik olamaz.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir