Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. “Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az … dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’ den büyük olmayan yerlere düşük tehlikeli yerler denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

2. Konut harici binalarda bina yüksekliği kaç m’den fazla olması halinde belirtilen yükseklikten daha yukarıda olan katlarında en çok üç kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir?

Correct! Wrong!

3. “Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az ….. dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeye yangın kompartımanı denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

4. Bina tehlike sınıflandırmasına göre Orta Tehlike -1 ve Orta Tehlike -2 sınıflarında yer alan ve uygun yangın kontrol sistemleri ile tesis edilmemiş endüstriyel yapılarda kompartıman alanı en fazla kaç metre kare olmalıdır?

Correct! Wrong!

5. Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az kaç dakika dayanıklı olarak projelendirilir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

7. Bina tehlike sınıflandırmasına göre yüksek tehlikeli sınıfta yer alan ve yağmurlama sistemi olmayan yerlerde tek yönlü kaçış uzaklığı en fazla kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

8. Kaçış yollarını kullanan kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği kaç cm’ den az olmayacak şekilde çıkış sayısı hesaplanır?

Correct! Wrong!

9. Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği kaç cm’den az olamaz?

Correct! Wrong!

10. Kaçış yolu koridor yüksekliği kaç cm’den az olamaz?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir