Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı

Kıdem tazminatına nasıl hak kazanılacağı Mülga 1475 Sayılı İş Kanununun yürürlükteki 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yazımızda sadece “ belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı ” konusu incelenecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Kıdem Tazminatı Nasıl Hak Kazanılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Kendiliğinden Sona Ermesi Halinde İşçiler Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?

Belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden (süre bitimi, işin tamamlanması vs) sona ermesi 1475 Sayılı İş Kanununun yürürlükteki 14. maddesinde kıdem tazminatına hak kazanma nedenleri arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla belirli süreli iş sözleşmelerinin kendiliğinden sona ermesi halinde işçiler kıdem tazminatına hak kazanamaz.[1]

Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçiler Hangi Hallerde Kıdem Tazminatına Hak Kazanır?

1475 Sayılı İş Kanununun yürürlükteki 14. maddesinde kıdem tazminatına hangi hallerde hak kazanılacağı belirtilirken belirli süreli iş sözleşmesi veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla aşağıdaki hallerde kıdem tazminatına hak kazanır.

  • İş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanununun 25. maddesinde belirtilen sağlık sebepleri veya zorlayıcı sebeplerle derhal feshi,
  • İş sözleşmesinin işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması nedeniyle feshi (Gözaltına alınan veya tutuklanan işçinin, gözaltı süresi ya da tutukluluğu bildirim süresini aşarsa işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.)
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından İş Kanununun 24. maddesinde belirtilen haklı nedenlerle derhal feshi
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshi
  • İş sözleşmesinin kadın işçi tarafından evlilik nedeniyle (evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde) feshi
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla feshi,
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığı bakımından yaş dışındaki diğer şartları yerine getirmesi nedeniyle feshi (15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısına sahip olanların SGK’dan “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı alarak iş sözleşmesini sona erdirmesi)
  • İş sözleşmesinin işçinin ölümü nedeniyle sona ermesi
  • İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshi

Belirli süreli iş sözleşmeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Feshi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaynaklar

[1] Yargıtay İ.B.H.G.K. 08.03.2019 gün, 2017/10 E, 2019/1 K. (Bu karar için bkz. 18.07.2019 Tarih ve 30835 Sayılı Resmi Gazete)

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir