Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdakilerden hangisi geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiyi, işvereni ifade eder?

Correct! Wrong!

2. "Yeni olmayan ve tam boyu …. metre veya daha fazla olan balıkçı gemisine mevcut balıkçı gemisi denir?" Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

3. Gemi sahiplerinin alması gerekli önlemler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıdakilerden hangisi gemilerde çalışanlara özellikle verilecek eğitim konuları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri gemiyi sevk ve idare edecek kişilere verilecek özel eğitimler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

I. Gemilerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve herhangi bir kaza olduğunda yapılması gereken işler.

Correct! Wrong!

II. Radyo navigasyonu ve iletişimi ile ilgili yöntem ve kurallar.

Correct! Wrong!

III. Öngörülebilir yükleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin, dengede ve güvenli bir durumda bulunmasının sağlanması.

Correct! Wrong!

6. Yeni balıkçı gemilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereklerine göre acil durumlarda kullanılacak acil durum elektrik güç kaynağı; dahili haberleşme sistemi, telsiz haberleşme ekipmanı vb. sistemleri aynı anda en az kaç saat çalışmasını sağlayacak nitelikte olur?

Correct! Wrong!

7. Çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine düşme riski varsa ve koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, demir korkuluklar en az kaç metre yükseklikte olmalıdır?

Correct! Wrong!

8. Uzunluğu kaç metreden fazla olan gemilerde; acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır?

Correct! Wrong!

9. “…. ve daha çok çalışan bulunan gemilerde; acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

10. Limanda veya denizde hayat kurtarma tatbikatı hangi periyot içerisinde yapılır?

Correct! Wrong!

11. Gemi sahipleri denizde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda düzenlenecek raporu aşağıdaki kurumlardan hangilerine bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

2 Comments on “Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir