Azami Süreli İş Sözleşmesi Şartları

Azami Süreli İş Sözleşmesi

Bu yazımızda İş Kanununda yer almayan ancak uygulamada rastlanan azami süreli iş sözleşmesi ve bu sözleşmelere bağlı olarak çalışan işçilerin hakları incelenecektir. Bir diğer sözleşme türü olan asgari süreli iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçilerin hakları Asgari Süreli İş Sözleşmesi Şartları başlıklı yazımızda incelenmiştir.

Azami Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Azami süreli sözleşmelerde taraflar sözleşme kurulurken sözleşmenin geçerli olacağı maksimum süreyi belirler ve sözleşme belirlenen sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin bitim tarihi belirtildiği için azami süreli sözleşmeler belirli süreli sözleşmelere benzemektedir. Ancak belirlenen azami sürenin sonuna kadar taraflar sözleşmeyi bildirimli fesihle sona erdirebildiğinden azami süreli sözleşmeler belirsiz süreli sözleşmelere de benzemektedir. Azami süreli iş sözleşmeleri hem belirli hem de belirsiz süreli iş sözleşmesinin özelliklerini taşıdığı için karma nitelikte iş sözleşmeleri olarak tanımlanır.

Belirlenen sürenin sonunda kendiliğinden sona erdiğinden bir işçi ile azami süreli sözleşme yapılması belirli süreli sözleşme yapılması için aranan objektif koşulların varlığına bağlıdır. Eğer İş Kanununun 11. maddesinde belirtilen objektif koşullar yoksa azami süreli sözleşme yapılması mümkün değildir. Hangi işçilerle belirli süreli iş sözleşmesi yapılabileceği Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Feshi başlıklı yazımızda incelenmiştir.

İşçilerin Azami Süre İçerisindeki Hakları Nelerdir?

Azami süreli sözleşmeler azami süre sonuna kadar belirsiz süreli iş sözleşmeleri gibi işlem gördüğünden taraflar bu süre içerisinde iş sözleşmelerini ihbar sürelerine uyarak feshedebilir. Ayrıca bu süre içerisinde iş sözleşmesi sona eren işçi olayın özelliğine göre kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı gibi işe iade de talep edebilir.[1]

İşçilerin Azami Süre Sonunda Hakları Nelerdir?

Azami süreli sözleşmeler azami sürenin sonunda kendiliğinden sona ereceğinden belirli süreli iş sözleşmesi gibi işlem görürler. Belirlenen süre sonunda iş sözleşmesi sona eren işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade talep hakkı yoktur.[2]

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay 9. H.D. 29.01.2015 gün, 2015/1536 E, 2015/1572 K.

[2] 13.09.2017 gün, 2017/34873 E, 2017/17593 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir