Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen işyerleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

2. İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye’de kurulan askerî işyerleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

3. “Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen denetime tabi harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeler üreten işyerlerinden askeri işyerleri ve diğer askeri işyerleri kapsamı dışında kalan işyerleri …….. olarak ifade edilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. Askerî iş müfettişlerinin işin durdurulması kararları dâhil her türlü denetim ve teftiş raporlarının işyerlerine tebliği, ilgililere duyurulması ile uygulanması ve izlenmesi işleri aşağıdaki hangi kurum tarafından yürütülür?

Correct! Wrong!

6. Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftiş işleri aşağıdaki hangi kurum tarafından yürütülür?

Correct! Wrong!

7. Askerî işyerlerinde işin durdurulması işlemleri aşağıdaki hangi mevzuat hükümlerine göre yürütülür?

Correct! Wrong!

8. “Askerî işyerlerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili ….. oluşturulur.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

9. Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile oluşturulur?

Correct! Wrong!

10. Askerî işyerleri, diğer askerî işyerleri ve yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetimi, teftişi ve bu işyerlerinde işin durdurulmasına ilişkin olarak uygulanan aşağıdaki yönetmeliklerden hangileri yürürlüktedir?

Correct! Wrong!

I. Askerî İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

Correct! Wrong!

II. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Correct! Wrong!

III. Askerî İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Correct! Wrong!

IV. Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir