İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Soruları 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. İşverenin iş ekipmalarının seçiminde aşağıdakilerden hangisini dikkate alması beklenmez?

Correct! Wrong!

2. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi iş ekipmanının periyodik kontrolünün yapılmasına tek başına gerekçe teşkil etmez?

Correct! Wrong!

3. Çalışanlar tarafından kullanılan iş ekipmanıyla ilgili olarak verilen yazılı talimatlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimine ilişkin olarak Bakanlığa yapılacak başvuruda beyan ve bilgilerin doğru olmadığı tespit edilmesi halinde kaydı silineceği” belirtilmiştir. Buna göre periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin kayıtlarının silinmesi halinde başvuruları kaç yıl askıya alınır?

Correct! Wrong!

5. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi koruyucular ve koruma donanımlarının özellikleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

7. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

Correct! Wrong!

8. Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı kaç derecelik açıdan fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olmalıdır?

Correct! Wrong!

9. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için alınacak önlemlerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

I. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda ekipmanın kurulmasından sonra kontrolleri yapılır.

Correct! Wrong!

II. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda ilk defa kullanılmadan önce kontrolleri yapılır.

Correct! Wrong!

III. İş ekipmanının her yer değişikliğinde kontrolleri yapılır.

Correct! Wrong!

IV. İş ekipmanının kontrolleri periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır

Correct! Wrong!

10. İş Ekipmanlarının kontrollerine ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Diğer Sorular İçin Tıklayınız>>>

Anasayfa>>>

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir