4857 Sayılı İş Kanunu Soruları 6

İSG Sınavı Soru Bankası

51. Kanunda belirtilen hallerde işveren kaç ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir?

Correct! Wrong!

52. Telafi çalışmaları, günlük çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde kaç saatten fazla olamaz?

Correct! Wrong!

53. Dört saat veya daha kısa süreli işlerde en az kaç dakika ara dinlenme verilir?

Correct! Wrong!

54. Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde en az kaç dakika ara dinlenme verilir?

Correct! Wrong!

55. Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde işlerde en az kaç dakika ara dinlenme verilir?

Correct! Wrong!

56. “Çalışma hayatında "gece" en geç saat ….'de başlayarak en erken saat ….'ya kadar geçen ve her halde en fazla …. saat süren dönemdir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

57. Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak kaydıyla işçilerin gece çalışmaları kaç saati geçemez?

Correct! Wrong!

58. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları olan işyerlerinde postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?

Correct! Wrong!

59. “Sanayiye ait işlerde …. yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

60. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde kaç yaş ve üstündeki kadınlar çalıştırılabilir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

3 Comments on “4857 Sayılı İş Kanunu Soruları 6”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir