4857 Sayılı İş Kanunu Soruları 3

İSG Sınavı Soru Bankası

21. İşi bir yıl sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak asgari kaç hafta sonra belirsiz süreli iş sözleşmesi fesih edilmiş sayılır?

Correct! Wrong!

22. “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren .... içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, .... içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

23. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine karar verilmesi halinde işveren, isçiyi kaç ay içinde işe başlatmak zorundadır?

Correct! Wrong!

24. “Geçersiz sebeple fesih yapılması durumunda işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, isçiye en az .... aylık ve en çok ..... aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü̈ olur.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

25. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar vermesi halinde işçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren kaç işgünü̈ içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?

Correct! Wrong!

26. “Derhal fesih hakkının uygulanmasında ahlak ve iyiniyet kurallarına uyulmaması hallerinde işçi veya işveren için tanınmış̧ olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak .... geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren .... sonra kullanılamaz.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

27. Yeni iş arama izninin süresi günde kaç saatten az olamaz?

Correct! Wrong!

I) İşyeri sendika temsilcilerine

Correct! Wrong!

II) İlgili bölge müdürlüğüne

Correct! Wrong!

III) Türkiye iş kurumuna

Correct! Wrong!

28. İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu yukarıdakilerden hangisine/hangilerine bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

“İşyerinde çalışan işçi sayısı:

Correct! Wrong!

I) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

Correct! Wrong!

II) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde yirmi oranında işçinin,

Correct! Wrong!

III) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

Correct! Wrong!

işine bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.”

Correct! Wrong!

29. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

30. İşverenler en az kaç işçi çalıştırmaları halinde engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü altına girerler?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir