4857 Sayılı İş Kanunu Soruları 2

İSG Sınavı Soru Bankası

11. “Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç …. içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

12. Nitelikleri bakımından en çok kaç iş günü süren işlere süreksiz işler denir?

Correct! Wrong!

13. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda yapılan sözleşmeye ne denir?

Correct! Wrong!

14. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat olarak kararlaştırılmış sayılır?

Correct! Wrong!

15. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?

Correct! Wrong!

16. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli iş sözleşmesinde günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?

Correct! Wrong!

17. “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok …. ay olabilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

18. “Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle …. aya kadar uzatılabilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

19. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak asgari kaç hafta sonra belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır?

Correct! Wrong!

20. Fesih hakkının kötüye kullanılarak iş sözleşmesinin sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin kaç katı tutarında tazminat ödenir?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir