İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Soruları

çalışma soruları

Güncel mevzuat hükümlerine göre hazırlanmış İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Soruları

Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir.

Bir sonraki girişinizde Rastgele yeni 20 soru gelecektir. (*)
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

 

1. “Nitelikleri bakımından ……….. süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.”

Cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

2. Yapı işlerinde çalışanlara en az ne kadar temiz hava sağlanması gereklidir?

 
 
 
 

3. Yapı işlerinde topuk levhası ile ana korkuluk arasındaki mesafe kaç santimetreden fazla olamaz?

 
 
 
 

4. 4857 sayılı İş Kanununa göre iki buçuk yıllık (2,5) kıdemi olan bir işçinin sözleşmesinin feshinden ne kadar süre önce bildirim yapılması gereklidir?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi Yapı İşlerindeki toplu koruma önlemlerindendir?

 
 
 
 

6. 4857 sayılı İş Kanununa göre kadın işçinin doğum izinleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Yapı İşlerinde Kapılar ve Geçitler ile ilgili yanlış bir seçenektir?

 
 
 
 

8. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda “Üreme için toksik madde”nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda “Oksitleyici madde”nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. I. 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 5 işçinin,

II. 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

III. 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

işten çıkarılması durumlarından hangileri 4857 sayılı İş Kanununa göre toplu işten çıkarma sayılır?

 
 
 
 

11. 4857 sayılı İş Kanununa göre bir işçiye bir yılda en fazla ne kadar fazla çalışma yaptırılabilir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi Yapı İşlerinden sayılmamaktadır?

 
 
 
 

13. 4857 sayılı İş Kanuna göre 8 ay kıdemi bulunan bir işçi en az ne kadar ücretli izin hakkı elde eder?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi Yapı İşlerindeki asgari şartlardan birisi değildir?

 
 
 
 

15. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SvG Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre Sıvı Argon ve Sıvı Azot Tanklarının Hacmi ile Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklık eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 

 
 
 
 

16. 287 çalışanın bulunduğu tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde sırası ile kaç tane Yangınla mücadele-Arama, kurtarma ve tahliye-İlkyardımcı Destek elemanı  (Acil durum ekipleri) bulunması zorunludur?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Yapı İşlerinde İşverenin Yükümlülüklerinden birisi değildir?

 
 
 
 

18. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda “Zararlı madde”nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

19. 7000 çalışanın olduğu çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerinde kaç adet çalışan temsilcisi bulunması zorunludur?

 
 
 
 

20. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi sınavına girebilmek için bir kişinin en az kaç sene İş Güvenliği Uzmanlığı yapmış olması gerekir?

 
 
 
 

 

(*) – Sorular yenilenmemiş olursa: 1. Sınavı tamamla dedikten sonra sorular yenilenecektir

2. Sınavı tamamlamadan yenilemek için CTRL+F5 yaparak yenileyebilirsiniz.

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Önerisi” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.
  • Hatalı olduğunu düşündüğünüz soruları “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bize iletebilirsiniz.

Hatalı Soru Bildir  Soru Önerisi

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir