İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Soruları

çalışma soruları

Güncel mevzuat hükümlerine göre hazırlanmış İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Soruları

Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir.

Bir sonraki girişinizde Rastgele yeni 20 soru gelecektir. (*)
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

 

1. 18 çalışanın olduğu çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerinde kaç adet çalışan temsilcisi bulunması zorunludur?

 
 
 
 

2. “Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.”

Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi tekrarı halinde ne kadar süreyle askıya alınır?

 
 
 
 

3. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SvG Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre “ppm”in birimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

4. 4857 sayılı İş Kanununa göre iki buçuk yıllık (2,5) kıdemi olan bir işçinin sözleşmesinin feshinden ne kadar süre önce bildirim yapılması gereklidir?

 
 
 
 

5. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi sınavına girebilmek için bir kişinin en az kaç sene İş Güvenliği Uzmanlığı yapmış olması gerekir?

 
 
 
 

6. Çok Tehlikeli sınıfta yer alan, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı işyerlerinde Risk Değerlendirmesinin yapılmamış olması durumu hangi hukuki süreç ile sonuçlanır?

 
 
 
 

7. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda “Biyolojik sınır değeri”nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. I. Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği

II. İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği

III. 50’den fazla çalışan istihdam edileceği

işlerin hangilerinde İşveren veya proje sorumlusu, işyerinde levha bulundurmak zorundadır?

 
 
 
 

9. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SvG Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre “EINECS”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçiye ücret kesme cezası bir ayda kaç günden fazla olamaz?

 
 
 
 

11.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “Bölge 20″nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Tehlikeli sınıfta ve 700 çalışanı bulunan bir işyerinde ne kadar süre ile İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmalıdır?

 
 
 
 

13. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işlerde (kendi mevzuatlarına uygun şekilde verilen) aşağıdaki belgelerden hangisi geçerli sayılmaz?

 
 
 
 

14. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SvG Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre “ppm”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15. Acil çıkış kapıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

16. Yapı işlerinde enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

17. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini içeren çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SvG Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre Sıvı Argon ve Sıvı Azot Tanklarının Hacmi ile Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklık eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 

 
 
 
 

19. Yapı İşlerinde Güvenlik ağları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan çalışmalarda uyulması gereken asgari hususlardan değildir?

 
 
 
 

 

(*) – Sorular yenilenmemiş olursa: 1. Sınavı tamamla dedikten sonra sorular yenilenecektir

2. Sınavı tamamlamadan yenilemek için CTRL+F5 yaparak yenileyebilirsiniz.

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Önerisi” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.
  • Hatalı olduğunu düşündüğünüz soruları “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bize iletebilirsiniz.

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Önerisi

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir