İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Soruları

çalışma soruları

Güncel mevzuat hükümlerine göre hazırlanmış İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Soruları

Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir.

Bir sonraki girişinizde Rastgele yeni 20 soru gelecektir. (*)
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

 

1. “Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen bütün işleri” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 

2. 300 çalışanın bulunduğu az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde sırası ile kaç tane Yangınla mücadele-Arama, kurtarma ve tahliye-İlkyardımcı Destek elemanı  (Acil durum ekipleri) bulunması zorunludur?

 
 
 
 

3. “……….bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur”

I. Alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine

II.  Bulunabilecek asgari kişi sayısına 

III.  Tesislerin boyutlarına ve kullanım şekline

Yukarıdaki ibarelerden hangileri yapı işlerinde yangınla mücadele için boşluğa eklenebilir?

 
 
 
 

4. İş Güvenliği Uzmanının “Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi” durumunda uygulanacak ihtar puanı ne kadardır?

 
 
 
 

5. 4857 sayılı İş Kanununa göre fazla çalışmalarda ücret ne kadar artırımlı ödenir?

 
 
 
 

6. “Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.”

Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi ilk seferinde ne kadar süreyle askıya alınır?

 
 
 
 

7. Çok Tehlikeli sınıfta yer alan, Metal işyerlerinde Risk Değerlendirmesinin yapılmamış olması durumu hangi hukuki süreç ile sonuçlanır?

 
 
 
 

8. “Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi …… Pb/100 ml kandan fazla ise, tıbbi gözetim yapılır”

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SvG Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıdaki boşluklara hangileri gelmelidir?

 
 
 
 

9.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “Bölge 21″in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “Bölge 0″ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

11. 4857 sayılı İş Kanununa göre fazla sürelerle çalışmalarda ücret ne kadar artırımlı ödenir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi Yapı İşlerinde toplu korunma önlemleri arasında değildir?

 
 
 
 

13. Patlama riskinin değerlendirilmesinde sırasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmasına gerek yoktur?

 
 
 
 

14. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SvG Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre “ppm”in birimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi Yapı İşlerinde aydınlatma ile ilgili yanlış bir ibaredir?

 
 
 
 

16. 18 çalışanın olduğu çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerinde kaç adet çalışan temsilcisi bulunması zorunludur?

 
 
 
 

17.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “Bölge 1″in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. Çok Tehlikeli sınıfta ve 500 çalışanı bulunan bir işyerinde ne kadar süre ile İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmalıdır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi Yapı işlerinde düşen cisimlere karşı alınabilecek önlemlerden değildir?

 
 
 
 

20. I. Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği

II. İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği

III. 50’den fazla çalışan istihdam edileceği

işlerin hangilerinde İşveren veya proje sorumlusu, işyerinde levha bulundurmak zorundadır?

 
 
 
 

 

(*) – Sorular yenilenmemiş olursa: 1. Sınavı tamamla dedikten sonra sorular yenilenecektir

2. Sınavı tamamlamadan yenilemek için CTRL+F5 yaparak yenileyebilirsiniz.

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Önerisi” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.
  • Hatalı olduğunu düşündüğünüz soruları “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bize iletebilirsiniz.

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Önerisi

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir